Maldokumentasjon


Formål

Mal for merking av artikler hvor det kan forekomme faktafeil. I mange tilfeller kan faktafeil være uklarheter i teksten som utløser misforståelser, eller hvor kildetekster kan være uklare slik at forfatter eller leser blir villedet. Bruk av denne malen impliserer at det må formidles til bidragsyterne hva som er feil med teksten.

Bruk

Malen har to parametre. Det anses som god skikk å skrive på artikkelens diskusjonsside hvorfor man setter på en slik mal; gjør man ikke det vil man fort oppleve at malen fjernes av andre brukere.

Angi diskside= for å angi overskriften på diskusjonstråden som inneholder objektivitetsdiskusjonen. Angi dato= for å si når malen ble satt inn på siden.

Eksempler

Mal:

{{Nøyaktighet|dato=april 2024}}

resultat:

Se også