Maldokumentasjon


Formål rediger

Bruk rediger

Om malen kun skal brukes på en seksjon, bruk parameteren |seksjon=ja. Det er ikke viktig hva som står bak likhetstegnet.

Om artikkelen ikke omhandler en hendelse men heller en person/valg el. lign., bruk parameteren |hendelsetype=person. Da byttes ordet "hendelse" ut med det etter likhetstegnet.

For å endre artikkelen (en .. hendelse/et ../ei ..) kan parameteren |artikkel= for å endre. Standard er «en».

Se også rediger

Eksempler rediger

Se også rediger