Mal:Ufullstendig referanse

[ufullstendig referanse]

Maldokumentasjon


Bruk rediger

Malen plasseres bakerst i referansen. Når man holder musen over teksten vil det stå «Referansen trenger flere detaljer». Denne teksten kan byttes ut ved å gi malen en parameter.

Artikler med merket blir kategorisert i Kategori:Artikler med ufullstendige referanser.

Se også rediger

Artikkelmerker for bruk i løpetekst
Mal Forhåndsvisning Mal Forhåndsvisning Mal Forhåndsvisning
{{Trenger referanse}} [trenger referanse] {{Bedre kilde}} [trenger bedre kilde] {{Tredjepartskilde}} [tredjepartskilde trengs]
{{Klargjør}} [klargjør] {{Utdyp}} [bør utdypes] {{Når}} [når?]
{{Hvor}} [hvor?] {{Hvem}} [hvem?] {{Av hvem}} [av hvem?]
{{Best før}} [trenger oppdatering] {{Omstridt}} [omstridt ] {{Sic}} [sic]
{{Død lenke}} [død lenke] {{Ufullstendig referanse}} [ufullstendig referanse] {{Trenger sidetall}} [trenger sidetall]
{{Trenger sitat}} [trenger sitat] {{Ikke i angitt kilde}} [ikke i angitt kilde]