Fond for lyd og bilde

norsk fond opprettet av Kulturdepartementet i 1982 for å fremme produksjon og formidling av innspilling av lyd-og filmopptak

Fond for lyd og bilde (tidligere navn Norsk Kassettavgiftsfond) er et fond opprettet av Kulturdepartementet i 1982. Fondet har som formål å gi økonomisk godtgjørelse til rettighetshavere i Norge for lovlig kopiering til privat bruk musikk og video. Fondet deler årlig ut midler til musikere og filmfolk. I 2009 til var budsjettet på 28,7 millioner kroner. Fondet gir ut årsmelding med opplysninger om tildelingene.

Eksterne lenker rediger