Fond er kapital som er satt til side for bestemte formål. Det finnes et vidt spekter av fond med svært forskjellige formål. I regnskap brukes ordet om regnskapspostering av innskutt og driftsmessig akkumulert egenkapital.

KapitalfondRediger

De fond som er opprettet for å tilgodese humanitære eller ideelle formål, utbetaler gjerne kun midler fra avkastningen av fondet til utvalgte kandidater. Det vil si den avkastningen styret for et fond har klart å tjene ved å plassere fondets kapital i aksjer, obligasjoner og andre verdipapirer eller kapitalplasseringsalternativer.

Typiske verdipapirfond er aksjefond, obligasjonsfond, rentefond, hedgefond og private equity fond.

Norges største og kanskje mest kjente fond er «oljefondet» eller «Statens pensjonsfond – utland», som forvaltes av Norges Bank. Av andre fond er «Fond for utøvende kunstnere» et typisk eksempel.

RegnskapsfondRediger

I et regnskap disponeres kapitalen på flere fond. Disposisjonsfond er et variabelt fond hvor overskudd og underskudd føres. På reservefond avsettes beløp som skal sikre bedriftens økonomi langsiktig.

I et aksjeselskap er reservefond og skattefond påbudt ved lov, øvrige fond selskaper velger å opprette for andre formål er frivillige.

Ved tidligere bruk av manuelle regnskapsbøker (dagbok og hovedbok) var konto for tap og vinning akkumuleringskonto for endringer som ble ført mot bedriftens egenkaptialkonto i enkeltmannsforetak og disposisjonsfond i aksjeselskap.

KilderRediger

 Denne økonomirelaterte artikkelen er foreløpig kort eller mangelfull, og du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.