Fond for utøvende kunstnere

norsk fond som gir støtte til profesjonelle utøvende kunstnere bosatt eller har virke i Norge

Fond for utøvende kunstnere er et norsk musikkfond etablert i 1957. Fondet gir støtte til innspilling av fonogram, prosjektstøtte, reisestøtte, kurs-/seminarvirksomhet, stipend for videreutdanning, orkester-/korpsstipend og stønad hvor det deltar profesjonelle, utøvende kunstnere som har sitt virke i Norge, eller til innspillinger som gjøres i Norge.

I tillegg til støtteordninger, har fondet siden 1982 årlig delt ut Gammleng-prisen. Prisen er oppkalt etter Rolf Gammleng, som var forbundsleder for Norsk Musikerforbund da fondet ble opprettet, og som bidro sterkest til at det ble opprettet.

Eksterne lenker rediger