Avkastning, eller avkasting, er et begrep som viser til vinning eller utbytte av et gjennomført arbeid. Det nyttes som økonomisk begrep for gevinsten (innskuddsrenten) på et bankinnskudd, eller en annen økonomisk investering i forhold til kapitalinnsats og tid. Avkastning blir enten angitt som et desimaltall eller i prosent.

Innen jordbruk kunne man før snakke om fold om avkastningen fra såkorn til tresking. (Uttrykk fra dansk dikt og sang: «Jeg er havren»).