Verdipapir (engelsk: security) er en betegnelse for dokumenter som har økonomisk verdi, særlig dokumenter som representerer pengekravihendehaverobligasjoner, pantobligasjoner, veksler og vekselobligasjoner – men også eksempelvis aksjer.[1]

I Norge er det Verdipapirkontrollen som er myndigheten som foretar kontroll av fondsmegleres virksomhet, og av overholdelsen av bestemmelsene fattet i lov om verdipapirhandel av 19. juni 1997. Denne kontrollen er gitt Finanstilsynet av Finansdepartementet.[1] I Norge er de viktigste typer av verdipapirer registreringspliktige i Verdipapirsentralen.[2]

Referanser rediger

  1. ^ a b Meinich, Per. (2014, 18. juni). Verdipapir. I Store norske leksikon. Hentet 11. april 2017 fra https://snl.no/verdipapir.
  2. ^ Meinich, Per. (2014, 5. februar). Verdipapirsentralen. I Store norske leksikon. Hentet 11. april 2017 fra https://snl.no/Verdipapirsentralen.