ABM-utvikling – Statens samordnings- og utviklingsorgan for arkiv, bibliotek og museum var en norsk statlig etat, opprettet 1. januar 2003 ved sammenslåing av Statens bibliotektilsyn, Riksbibliotektjenesten og Norsk Museumsutvikling. ABM-utvikling var underlagt Kulturdepartementet, og ledet av et eget styre med representanter fra Kulturdepartementet, Miljøverndepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Ansvarsområde rediger

Etaten fungerte som rådgivende organ overfor Kulturdepartementet i saker om arkiv, bibliotek og museum, og hadde ansvar for gjennomføringen av politiske vedtak i sektorene. Den hadde også en viktig funksjon for utvikling av arkiv, bibliotek og museum, blant annet gjennom tildeling av prosjektmidler. ABM-utvikling hadde også i oppgave å samle inn statistikk fra ca. 5 500 biblioteker, museer og arkiver. Museene søkte om driftsmidler fra Kulturdepartementet og rapporterte bruken av dem gjennom statistikksystemet til ABM-utvikling. Organisasjonen arbeidet også med utvikling av arkiv utenfor Arkivverket, med fotobevaring og andre kulturvernoppgaver.

ABM-utvikling holdt til i Oslo, i Observatoriegata 1B som er tilbygget til Nasjonalbiblioteket.

Norsk digitalt bibliotek var et program initiert av ABM-utvikling for å koordinere og samordne digitale ressurser og tjenester på Internett. Prosjektet ble gjennomført i perioden 2003-2008.

Avvikling rediger

Organisasjonen ble omorganisert på ny i 2010, da deler av virksomheten ble besluttet overført til Nasjonalbiblioteket og Norsk vitenskapsindeks, mens den resterende og største delen fra 1. januar 2011 skulle innfusjoneres som en del av Norsk kulturråd. Som en direkte følge av den politiske beslutningen om den nye omorganiseringen, sendte styret for ABM-utvikling ut en pressemelding 17. februar 2010, der de kunngjorde at styret gikk av.[1]

I oktober 2010 ble Anne Aasheim utnevnt til direktør for det nye, sammenslåtte Norsk kulturråd; hun tiltrådte 1. januar 2011.[2][3]

Direktører rediger

Se også rediger

Referanser rediger

  1. ^ ABM-utvikling - Statens senter for arkiv, bibliotek og museum (1. mars 2010). «Pressemelding: Styret i ABM-utvikling går av (arkivert)». web.archive.org. Archived from the original on 1. mars 2010. Besøkt 29. oktober 2021. 
  2. ^ Ramnefjell, Geir (15. oktober 2010). «Søkte stillingen i går - ansatt i dag». Dagbladet. Besøkt 30. mars 2016. 
  3. ^ «Anne Aasheim ny direktør i Kulturrådet». Kulturdepartementet. 15. oktober 2010. Besøkt 29. oktober 2021. 

Eksterne lenker rediger