Medietilsynet

norsk offentlig etat

Medietilsynet er et norsk statlig direktorat under Kulturdepartementet. Medietilsynet ble opprettet 1. januar 2005 ved en sammenslåing av de tidligere statlige etatene Eierskapstilsynet, Statens filmtilsyn og Statens medieforvaltning. Medietilsynet ble samlokalisert i Fredrikstad 20. mars 2006. Etatens første direktør var Tom Thoresen, som i 2017 ble etterfulgt av Mari Velsand.[2]

Medietilsynet
TypeForvaltningsorgan
VirkeområdeNorge
Etablert1. januar 2005; 19 år siden (2005-01-01)
Org.nummer974 760 886
DirektørMari Velsand
HovedkontorFredrikstad
UnderlagtKultur- og likestillingsdepartementet
Ansatte 37 (2021)[1]
Nettstedwww.medietilsynet.no (no)

Medietilsynet fører tilsyn med kringkasting (allmennkringkastingsvilkårene, beskyttelse av barn og unge samt reklame og sponsorvirksomhet, og er konsesjons- og registreringsmyndighet for lokalkringkasting og annen type kringkasting. Etaten håndterer også ulike tilskuddsordninger.

Historie rediger

Frem til 2023 satte Medietilsynet aldersgrense på film på kinofilmer.[3] Dette arbeidet utføres siden 2023 av distributørene selv.

Medietilsynets tidligere oppgaver med filmsensur hørte opprinnelig inn under Statens Filmkontroll, som ble opprettet i 1913. I 1993 ble Statens filmkontroll og Videogramregisteret slått sammen til Statens filmtilsyn.[4]

Frem til 2022 registrerte tilsynet videogram som ble omsatt i næring.[5]

Statens medieforvaltning het inntil 1994 Nærkringkastingsnemnda.

Medietilsynet var også medeier i Norsk Opplagskontroll, som hadde ansvaret med å kontrollere avisenes opplagstall. Disse tallene ligger til grunn ved fordeling av pressestøtten.

Referanser rediger

  1. ^ Organisasjonskart og leiing
  2. ^ «Mari Velsand blir ny direktør for Medietilsynet» (norsk nynorsk). regjeringen.no. 5. april 2017. Besøkt 13. april 2017. 
  3. ^ Lovdata: Lov om beskyttelse av mindreårige mot skadelige bildeprogram mv. § 5 Fastsettelse av aldersgrenser på kinofilm
  4. ^ Lov 11. juni 1993 nr. 92 om endringar i lov 15. mai 1987 nr. 21 om film og videogram, Ot.prp. nr. 61 (1992–93) Om lov om endringar i lov 15. mai 1987 nr. 21 om film og videogram
  5. ^ Prop. 31 L (2021–2022) Endringer i lov om film og videogram (oppheving av registrerings- og gebyrplikt mv.), lov 22. desember 2021 nr. 168 om endringer i lov om film og videogram (oppheving av registrerings- og gebyrplikt mv.)

Eksterne lenker rediger