Frivillighetsregisteret

Frivillighetsregisteret er ett av de offentlige registrene som administreres fra Brønnøysund, og har som formål å bedre og forenkle samhandlingen mellom frivillige organisasjoner og offentlige myndigheter. Registeret skal sikre systematisk informasjon som kan styrke legitimiteten til og kunnskapen om den frivillige aktiviteten. Registeret er lagt til Brønnøysundregistrene og åpnet for registrering 2. desember 2008.

Speiderbevegelsen er en typisk frivillig organisasjon, her ønskes en ny speider velkommen av ledere i Mexico by

Grasrotandelen

rediger

Registrering i Frivillighetsregisteret er et vilkår for deltakelse i Grasrotandelen. Grasrotandelordningen innebærer at alle som spiller på et av Norsk Tipping sine spill kan velge at inntil fem prosent av den innsatsen de legger inn skal gå til en bestemt frivillig organisasjon.

Hvem kan registrere seg?

rediger

De aller fleste norske foreninger kan registrere seg i Frivillighetsregisteret. Som frivillig virksomhet regnes aktiviteter som ikke gir fortjeneste. Dette gjelder:

  • ideelle foreninger
  • alminnelig stiftelse som ikke foretar utdelinger, eller som bare foretar utdelinger til frivillig virksomhet
  • næringsdrivende stiftelse som bare foretar utdelinger til frivillig virksomhet
  • aksjeselskap som bare foretar utdelinger til frivillig virksomhet

Hvem kan ikke registrere seg?

rediger

Følgende aktivitet regnes ikke som frivillig virksomhet:

  • aktiviteter organisert av det offentlige
  • aktiviteter basert på samvirkeprinsipper og som omfattes av Lov om samvirkeforetak (samvirkeloven)

Frivillig virksomhet som ikke er allmennyttig kan i særskilte tilfeller bli nektet registrering.

Ikke registreringsplikt

rediger

Alle organisasjoner som fyller vilkårene har rett til å la seg registrere, men det er ingen som har registreringsplikt i Frivillighetsregisteret.

Hvem er registrert?

rediger

Frivillighetsregisteret benytter organisasjonsnummer for å identifisere de enhetene som skal registreres. Dette betyr at alle organisasjoner som skal inn i Frivillighetsregisteret må registreres i Enhetsregisteret senest samtidig med at de blir registrert i Frivillighetsregisteret.

Når en forening er registrert i Frivillighetsregisteret betyr det at foreningen er registrert i Enhetsregisteret. På grunn av dette vil omverdenen ha tilgang til opplysninger om foreningen fra begge registrene. Disse opplysningene vil bli spredt til resten av den offentlige forvaltningen. Hensikten er at du skal kunne melde opplysningene til ett sted, som så skal gjøre opplysningene tilgjengelige for andre offentlige etater.

Eksterne lenker

rediger
Autoritetsdata