Kulturpolitikk

Kulturpolitikk er offentlige tiltak som har som formål å påvirke hvilke kulturuttrykk som produseres og formidles. Økonomisk støtte til kulturinstitusjoner og utøvende kunstnere er av de virkemidlene som vanligvis forbindes med kulturpolitikk, men også lovregulering av kultur skaper rammebetingelser. Utdanningspolitikk holdes vanligvis utenfor, selv om utdanningssystemet har stor innflytelse på språk- og kulturpolitikk. I Norge har også idrett og frivillig sektor siden 1970-tallet blitt regnet å høre til kulturpolitikken («Det utvidede kulturbegrep»).

Språkpolitikk er ofte den delen av kulturpolitikken som har evne til å vekke størst engasjement. Her reaksjoner på de offentlig fastsatte stedsnavnene på Korsika

I autoritære og totalitære stater er kulturpolitikk sammenfallende med propaganda, hvor kultur benyttes som verktøy for å indoktrinere innbyggerne med statens verdisyn. I liberale demokratier har kulturpolitikk som hovedformål å finansiere kulturinstitusjoner og kulturuttrykk som har vansker med å finansieres gjennom markedet. Sosialdemokratisk kulturpolitikk bygger ofte på det syn at tilgangen på kultur er ujevnt fordelt mellom innbyggerne, slik at politikken skal ha som formål å utjevne forskjeller i tilgang til kultur ved å gjøre tilgangen til det som oppfattes som «elitekultur» ut til større deler av befolkningen.

PolitikkområderRediger

Se ogsåRediger

LitteraturRediger