Nærings- og fiskeridepartementet

norsk departement
(Omdirigert fra «Næringsdepartementet»)

Nærings- og fiskeridepartementet (forkortet NFD) er et norsk departement som ble opprettet 1. januar 2014.[2]

Nærings- og fiskeridepartementet
NFD
Offisielt navnNærings- og fiskeridepartementet
TypeHandelsdepartement, industridepartement, norsk departement
VirkeområdeNorge
Etablert1. januar 2014[1]
Org.nummer912660680
HovedkontorOslo
UnderlagtNorges regjering
JurisdiksjonNorge
Nettstedwww.regjeringen.no (no)
ErstatterNærings- og handelsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet

Departementet består av de tidligere Nærings- og handelsdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet, med unntak av kyst- og miljø­avdelingen og deler av avdelingen for forskning, styring og administrasjon. I tillegg fikk departementet overført konkurranse­politisk avdeling fra det tidligere Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, samt ansvaret for selskaps­lovgivning fra Justis- og beredskapsdepartementet.

Politisk ledelse

rediger

Nærings- og fiskeridepartementet har to statsråder:

  • Næringsministeren har ansvaret for statens eierskapspolitikk og forvaltning av statlig eierskap i selskaper der departementet forvalter statens eierskapsinteresser, næringsrelevant forsknings- og innovasjons­politikk, handelspolitikk herunder handelsavtaler, konkurranse­politikk, politikk for maritime næringer og skipsfart, utvikling av enkeltnæringer, forenkling, reiseliv mv. og selskapslovgivningen.
  • Fiskeri- og sjømatministeren har ansvaret for fiskeri- og havbruks­politikk, sjømatpolitikk og marin forsknings- og innovasjonspolitikk.

Organisasjon

rediger

Departementet er organisert i åtte avdelinger, i tillegg til Departementsrådens kontor og Kommunikasjons­seksjonen:[3]

  • Administrasjonsavdelingen
  • Eierskapsavdelingen
  • Næringspolitisk avdeling
  • Maritim avdeling
  • Handelspolitisk avdeling
  • Forsknings- og innovasjonsavdelingen
  • Fiskeri- og havbruksavdelingen
  • Konkurransepolitisk avdeling

Fra april 2020 ble NFD det første departementet med eget lokalkontor. Dette skal forvalte all grunn på Svalbard som er eiet av staten ved NFD.[4]

Etater og virksomheter

rediger

Underliggende etater

rediger

Tilknyttede virksomheter

rediger

Departementet forvalter dessuten statens eierskap i en rekke andre hel- og deleide aksjeselskaper.

Se også

rediger

Referanser

rediger

Eksterne lenker

rediger