Finansråd

øverste administrative leder i Finansdepartementet

Finansråd er embetstittelen til departementsråden i det norske Finansdepartementet og den øverste administrative leder i departementet. Finansdepartementet ledelse er delt i en politisk og en administrativ ledelse. Den politiske ledelsen skifter avhengig av regjeringer og statsråder, mens den administrative ledelsen i utgangspunktet sitter uavhengig av regjeringsskifter. Finansråden leder departementet på embetsplan som består av 7 avdelinger som ledes av hver sin ekspedisjonssjef.

Finansråd
Statsikon.svg
TypeDepartementsråd
VirkeområdeNorge
Utpekes avKongen i statsråd
Etablert1952
UnderlagtNorges finansminister
Norges finansråder 1952–
Finansråd Periode Bakgrunn
Friedrich Georg Nissen 1952–1957 Jurist og ekspedisjonssjef i Finansavdelingen 1933-1952
Eivind Erichsen 1957–1986 Sosialøkonom og ekspedisjonssjef i Økonomiavdelingen 1952-1956
Tormod Hermansen 1986–1991 Sosialøkonom, departementsråd i Kommunal- og arbeidsdepartementet 1980-1986 og statssekretær i Finansdepartementet 1978-1979
Arne Øien 1991–1995* Sosialøkonom og administrerende direktør for Statistisk sentralbyrå (SSB) 1980-1990, olje- og energiminister 1986-1989 og ekspedisjonssjef i Økonomiavdelingen 1971-1978
Svein Gjedrem 1996–1998** Sosialøkonom og ekspedisjonssjef i Økonomiavdelingen 1986-1996
Tore Eriksen 1999–2011 Samfunnsøkonom, ekspedisjonssjef ved Statsministerens kontor 1993–1995 og ekspedisjonssjef i Økonomiavdelingen 1996-1999
Svein Gjedrem 2011–2015 Sosialøkonom, sentralbanksjef 1999-2011, finansråd 1996-1998 og ekspedisjonssjef i Økonomiavdelingen 1986-1996
Hans Henrik Scheel 2015– Samfunnsøkonom, administrerende direktør i SSB 2011-2015 og ekspedisjonssjef i Skatteøkonomiske avdeling 1993-2010

*Øien satt ut desember 1995, mens Gjerdrem tok over 1. januar 1996.

**Gjerdrem satt ut desember 1998, mens Eriksen tok over 1. januar 1999.