Regjeringsråd har i norsk statsskikk vært betegnelsen på to ulike forhold.

1) Da prins Christian Frederik tiltrådte som norsk regent oppnevnte han ved instruks av 2. mars 1814 et råd. Dette fikk betegnelsen regjeringsrådet, og medlemmene var regjeringsråder. På bakgrunn av bestemmelse i Grunnloven blei betegnelsen endra til statsråd fra og med 19. mai.

2) Fra 16. november 2001 ble betegnelsen regjeringsråd tatt i bruk for embetet som departementsråd ved Statsministerens kontor. Regjeringsråden leder den faste staben ved kontoret og har rådgivningsoppgaver for statsministeren og regjeringa for øvrig i spørsmål vedrørende de øvrige statsmaktene, samt kongehuset.

Regjeringsråden er sekretær ved regjeringskonferansene og har ansvar – etter oppdrag fra statsministeren – for å ivareta samordningsoppgaver for regjeringa. Til embetet er også lagt funksjonen som statsrådsekretær, som innebærer ansvaret for forberedelse og gjennomføring av Statsrådets saker.

Det er også oppretta et embete som assisterende regjeringsråd.

Regjeringsråd er Anne Nafstad Lyftingsmo.