Utenriksråd

øverste administrative leder i Utenriksdepartementet

Utenriksråd er embetstittelen til departementsråden i det norske Utenriksdepartementet og den øverste administrative leder i departementet.

Utenriksråd
Sittende
Tore Hattrem

siden 2018
Typedepartementsråd
VirkeområdeNorge
Utpekes avKongen i statsråd
Etablert1922
Første
embetsholder
August Esmarch
UnderlagtNorges utenriksminister

Utenriksdepartementets ledelse er delt i en politisk og en administrativ ledelse. Den politiske ledelsen skifter ved valg (med mindre en gjenvalgt regjering velger å beholde ledelsen), mens den administrative ledelsen i utgangspunktet sitter uavhengig av regjeringsskifter. Utenriksråden leder, sammen med to assisterende utenriksråder, departementet på embetsplan.[1] Stillingen som assisterende utenriksråd ble tidligere også betegnet spesialråd.

Stillingen som utenriksråd ble foreslått opprettet som følge av innstillingen til Utenrikskommisjonen, nedsatt av regjeringen i 1920, der departementet ble inndelt i avdelinger.[2] Den første utenriksråd tiltrådte i 1922.

Da Departementet for utviklingshjelp ble slått sammen med Utenriksdepartementet i 1990 ble stillingen som departementsråd for Departementet for utviklingshjelp omgjort til en stilling som assisterende utenriksråd for bistandssaker (også kalt utviklingssaker).

Oversikt over Utenriksdepartementet administrative ledere rediger

Primus inter pares 1905–1922 Periode
Helmer Bryn 1902–1906
Thor von Ditten 1905–1906
Arne Scheel 1906–1916
Johan Herman Wollebæk 1916–1920
Georg von Tangen (konstituert) 1920–1921
Arild Huitfeldt (fungerende) 1922
Johan Herman Wollebæk (fungerende) 1922

Som et ledd i prosessen med å reorganisere UD fra en konsulatbasert organisasjon til en enhetlig tjeneste etter europeisk norm, ble ordningen med utenriksråder innført i 1922.

Norges utenriksråder 1922– Periode
August Wilhelm Stjernstedt Esmarch 1922–1935
Ludvig Cæsar Martin Aubert 1935–1939
Jens Steenberg Bull (konstituert) 1939–1940
Rasmus Ingvald Berentson Skylstad (London) 1941–1945
William Malthe Johannessen (Oslo) 1940–1945
Per Preben Prebensen 1945–1946
Rolf Otto Andvord 1946–1948
Rasmus Ingvald Berentson Skylstad 1948–1958
Johan Georg Alexius Ræder 1958–1965
Thore Albert Boye 1965–1971
Sverre Julius Gjellum 1972–1976
Georg Kristiansen 1977–1980
Kjell Eliassen 1980–1984
Kjeld Vibe 1984–1989
Helge Vindenes 1989–1992
Kjell Colding 1992–1996
Bjarne Lindstrøm 1996–2005
Sven Erik Svedman 2005–2007
Bjørn Grydeland 2007–2011
Bente Angell-Hansen 2011–2014
Wegger Christian Strømmen 2014-2018
Tore Hattrem 2018-2023
Torgeir Larsen 2023-

Følgende personer har vært assisterende utenriksråder

Norges assisterende utenriksråder Periode
Ketil Børde 1989–1994
Bernt H. Lund (bistandssaker) 1990
Torild Skard (bistandssaker) 1991–1994
Knut Vollebæk (bistandssaker) 1994–1997
John Bjørnebye 1999-2001
Tanja Heiberg Storm (bistandssaker) 1997-2001
Per Ludvig Magnus (bistandssaker) 2001-2005
Bjørn Skogmo (bistandssaker) 2002-2005
Johan Ludvik Løvald 2000-2003
Jørg Willy Bronebakk 2003–2006
Atle Leikvoll 2005-2011
Christian Syse 2011–2017
Aud Kolberg 2014-2017

Referanser rediger

Kilder rediger

  • Neumann, Iver B. og Halvard Leira (2005): Aktiv og avventende: Utenrikstjenestens liv 1905-2005, Oslo: Pax Forlag. Gjengitt med forfatternes tillatelse.