Ekspedisjonssjef

Artikkelen inngår i serien om

Norsk forvaltningshierarki

Coat of arms of Norway.svg

Politisk nivå

Statsråd

Statssekretær

Politisk rådgiver

Administrativt nivå

Departementsråd (utenriksråd, regjeringsråd)

ekspedisjonssjef

spesialrådgiver

avdelingsdirektør

underdirektør

Eldre benevnelser

byråsjef

fullmektig

kopist

Ekspedisjonssjef er tittelen på en avdelingsleder i et norsk departement. Det er den nest høyeste embetsmannsstilling etter departementsråden. Tittelen benyttes også av Riksrevisjonen.

Tittelen reflekterer ansvar for å sende ut, «ekspedere», brev og offisielle skriv fra departementet. Tidligere var de fleste med dette ansvaret tittelen ekspedisjonssekretær, og kun noen av disse ekspedisjonssjef. På 1900-tallet ble ekspedisjonssjef den vanlige betegnelse for avdelingsleder i et departement.

Ved lovfestingen av Universitetsfundatsen for det kongelige Norske Frederiks Universitet i Christiania (nå Universitetet i Oslo) fastslo man samtidig at alle ekspedisjonssekretærer skulle ha «høiere videnskabelig Dannelse», noe som innebar embetseksamen i teologi, jus, medisin, eller historisk-filosofiske fag.[1] Frem til 1939 var kravet om embetseksamen ubetinget, inntil ny lovgivning[2] åpnet for at Kongen kunne fravike kravet.

Det formelle kravet om embetseksamen utgikk etter at Lovstrukturutvalget i 1990 påpekte at departementsrådene, som fikk sin inntreden i departementene på 50-tallet, ikke hadde et tilsvarende krav om embetseksamen. Utvalget påpekte i tillegg at når Kongen er tilsettingsmyndighet for alle ekspedisjonssjefer, og Kongen også er dispensasjonsmyndighet etter loven, har loven i seg selv ikke lenger noen betydning.[3] Loven ble følgelig opphevet fra 1990.[4]

ReferanserRediger

  1. ^ Lov av 28. juli 1824 nr. 00 indeholdene Fundats for det Kongelige Norske Frederiks Universitet i Christiania § 39.
  2. ^ Lov av 9. juni 1939 nr. 1 om vilkår for utnevning til ekspedisjonsjef i regjeringsdepartementene.
  3. ^ NOU 1990:9 s. 32
  4. ^ Lov av 15. juni 1990 nr. 18 om opphevelse av foreldede lover, i kraft samme dag.