Åpne hovedmenyen

Statens naturoppsyn

Statens naturoppsyn
SNO
TypeForvaltningsorgan
VirkeområdeNorge
Etablert25. oktober 1996; 23 år siden (1996-10-25)[1]
DirektørPål Prestrud
HovedkontorTrondheim
Lokale ledd58 lokalkontorer[2]
EierMiljødirektoratet
AnsatteCa. 100[3]
Nettsidenaturoppsyn.no

Statens naturoppsyn (SNO) er en statlig myndighet som har til oppgave å ivareta nasjonale miljøverdier og forebygge miljøkriminalitet. Virksomheten er hjemlet i lov om statlig naturoppsyn av 21. juni 1996.

SNO ble oppretta i 1998 som en avdeling av Direktoratet for naturforvaltning, nå Miljødirektoratet. Foruten hovedkontoret i Trondheim har SNO 58 lokalkontorer, der lokale oppsynsmenn utfører det praktiske oppsynet i felt. SNO er delt i tre avdelinger:

  • Naturoppsyn arter
  • Organisasjon og veiledning
  • Naturoppsyn areal

SNO fører kontroll med bestemmelser gitt i naturmangfoldloven, motorferdselsloven, kulturminneloven, viltloven, lov om friluftslivet, markaloven, lakse- og innlandsfiskloven og deler av forurensningsloven. Oppsynsmenn i Statens naturoppsyn kan ha begrenset politimyndighet. I tillegg til oppsyn har SNO også oppgaver knytta til informasjon, skjøtsel og tilrettelegging for bruk av naturområder.

Leder for Statens naturoppsyn er fra høsten 2013 Pål Prestrud.[4]

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger