Reinpolitiet

Avdeling i Politietaten i Norge

Reinpolitiet er en spesialtjeneste i det norske politiet som har ansvar for å beskytte den samiske reindriften i Nord-Norge. Reinpolitiet ble opprettet i 1949[1] og har et ansvarsområde som dekker omtrent 56 000 km² i Finnmark og Nord-Troms. Reinpolitiet har i dag 14 tjenestemenn. Koordinatoren har kontorsted i Alta. De 14 tjenestemennene opererer i 7 patruljer (to mann i hver patrulje).

Reinpolitiets hovedoppgaver er knyttet til allmennhetens bruk av naturen og til problemer innen reindriftsnæringen i tillegg til de alminnelige politimessige gjøremål. Oppgavene fremgår av egen instruks. Oppgavene knytter seg særlig til forebygging og løsning av konflikter ved sammenblanding, skilling, merking og slakting av rein, men reinpolitiet har også politi- og oppsynsoppgaver med generell natur- og miljøkriminalitet. Dette omfatter kontroll av laksefisket langs kysten om sommeren og ulovlig kjøring med snøscootere og firehjulsmotorsykler. Landbruksdirektoratet (tidligere Reindriftsforvaltningen) skal alltid orienteres for om mulig å innhente råd og bistand til videre behandling av saker som berører reindriften.

Reinpolitiets patruljer bruker hovedsakelig snøscootere og firehjulsmotorsykler.

ReferanserRediger