Et oksid er en gruppe av kjemiske forbindelser mellom oksygen (O) og et eller flere andre grunnstoffer, ofte metaller, hvor oksygenet er redusert og et annet atom er oksidert:

Blymonoksid (PbO)
Strukturen til kaliumoksid
M2+ + O2- → MO

Eksempler: