Kalsiumoksid

kjemisk forbindelse

Kalsiumoksid, også kjent som brent kalk eller ulesket kalk, er en forbindelse med kjemisk formel CaO(s). Ved romtemperatur er den alkalisk, krystallinsk og etsende.[1]

Kalsiumoksid
Andre navn
Brent kalk, Ulesket kalk
Identifikatorer
CAS-nummer1305-78-8
ATCvet-kodeP53AX18
SMILES[Ca]=O
Kjemiske egenskaper
FormelCaO
Molar masse56,0774 g/mol
UtseendeHvitt til lysegult/brunt pulver
Tetthet3340 kg/m3
Smeltepunkt2613 °C
Kokepunkt2850 °C
LøselighetReagerer med vann og danner Kalsiumhydroksid
pKa12,8
Termokjemiske egenskaper
Dannelsesentalpi ΔfHo298−635 kJ·mol−1
Molar entropi So29840 J·mol−1·K−1
Farer
HovedfarerEtsende.
FlammepunktIkke antennelig
Relatert
Andre anionerKalsiumsulfid, Kalsiumhydroksid
Andre kationerBeryllium oksid, Magnesium oksid, Strontium oksid, Barium oksid

Brent kalk dannes fra kalsiumkarbonat (CaCO3) i kalkstein ved oppvarming til rundt 1000 °C. I prosessen, som kalles kalkbrenning, frigjøres det karbondioksid (CO2);

CaCO3 (s) ⇌ CaO (s) + CO2 (g)

Reaksjonen går fra venstre mot høyre ved temperaturer over 825 °C, men i praksis brukes høyere temperaturer for å øke reaksjonshastigheten. Ved romtemperatur går reaksjonen fra høyre mot venstre; kalsiumoksid reagerer med karbondioksid i luften og danner kalsiumkarbonat, men prosessen er treg nok til at det ikke har større praktiske implikasjoner.

Utvalgte bruksområder

rediger
  • pH-justering
  • Avløpsrensing
  • Slamstabilisering
  • Smelteverksproduksjon
  • Papirproduksjon

Viktige faremomenter

rediger

Irriterer øyne, hud og luftveier. Ved tilsetning av vann kan stoffet virke etsende på hud og øyne.

Referanser

rediger
  1. ^ «Sikkerhetsdatablad for CaO» Arkivert 2016-06-04, hos Wayback Machine. (PDF), Verdalskalk 1. mars 2012