Et anion er et negativt ladet ion, det vil si at det er flere elektroner enn protoner i partikkelen. Anioner danner salter sammen med sine positive motstykker, kationer.

I jordsmonnet er anioner de som lettest lar seg vaske ut, da de ikke klebes fast på overflaten av leir- eller humus-kolloider. Dette gjør at det er problemer med å holde planter forsynt med stoffene nitrogen og fosfor. Negative fosforioner, fosfat (HPO42− og H2PO4), går likevel i forbindelse med kalsium og danner det nesten uløselige stoffet råfosfat, Ca3(PO4)2. Dermed lagres det som en reserve i jorden. Det samme skjer ikke for det negative nitrogenionet, nitrat (NO3), som forblir oppløst og flyter bort med grunnvannet.

Eksempler på anioner

rediger

Se også

rediger