Kalsium

grunnstoff med kjemisk symbol Ca og atomnummer 20

Kalsium er et grunnstoff med kjemisk symbol Ca (av latin: calx) og atomnummer 20.

Kalsium
Basisdata
NavnKalsium
SymbolCa
Atomnummer20
Utseendesølvgrått
Plass i periodesystemet
Gruppe2
Periode4
Blokks
Kjemisk seriejordalkalimetall
Atomegenskaper
Atomvekt40,078 u
Empirisk atomradius180 pm
Kalkulert atomradius194 pm
Kovalent atomradius174 pm
Elektronkonfigurasjon[Ar] 4s2
Elektroner per energinivå2, 8, 8, 2
Oksidasjonstilstander+2
Krystallstrukturkubisk flatesentrert
Fysiske egenskaper
Stofftilstandfast stoff
Smeltepunkt842 °C
Kokepunkt1 484 °C
Molart volum26,20 · 10-6 /mol
Tetthet1 550 kg/m³
Hardhet1,75 (Mohs skala)
Fordampningsvarme153,6 kJ/mol
Smeltevarme8,54 kJ/mol
Damptrykk254 Pa ved 1 112 K
Lydfart3 810 m/s
Diverse
Elektronegativitet etter Pauling-skalaen1,00
Spesifikk varmekapasitet632 J/(kg · K)
Elektrisk ledningsevne29,8 · 106 S/m
Termisk konduktivitet201 W/(m · K)

SI-enheter & STP er brukt, hvis ikke annet er nevnt. MV = Manglende verdi.

Historie rediger

Kalsium var kjent så tidlig som i første århundre da romerne fremstilte kalk i form av kalsiumoksid. Det ble isolert og identifisert som grunnstoff av den britiske kjemikeren Humphry Davy i 1808 ved at han utførte elektrolyse på en blanding av kalk og kvikksølvoksid.

Navnet kommer fra det latinske ordet calx som betyr kalkstein.

 
Kalsiumatomets elektronskall

Egenskaper rediger

Kalsium er et reaktivt sølvgrått jordalkalimetall som er hardere enn bly, men som allikevel kan skjæres i med kniv. I kontakt med luft dannes det raskt et gråhvitt sjikt av kalsiumoksid på overflaten. Det reagerer med vann og danner kalsiumhydroksid og hydrogen i prosessen, men reaksjonen er ikke kraftig nok til at den utvikler noe særlig varme. Kalsium brenner med en sterk rød flamme. Som finfordelt pulver kan kalsium selvantenne.

Isotoper rediger

Naturlig forekommende kalsium består av 6 isotoper, hvorav 5 er stabile: 40Ca (96,941 %), 42Ca (0,647 %), 43Ca (0,135 %), 44Ca (2,086 %) og 46Ca (0,004 %), og én er ustabil (og dermed radioaktiv): 48Ca (0,187 %) med halveringstid 5,39 × 1019 år. I tillegg finnes 18 kunstig fremstilte ustabile isotoper hvorav de mest stabile er 41Ca med halveringstid 1,021 × 105 år, 45Ca med halveringstid 162,61 døgn og 47Ca med halveringstid 4,536 døgn. De resterende isotopene har alle halveringstider kortere enn 10 minutter, og de fleste kortere enn 10 sekunder.[1]

CAS-nummer: 7440-70-2

Forekomst rediger

 
Delvis oksidert kalsium

Kalsium forekommer i naturen i kalk. Det er det 5. mest vanlige grunnstoffet på jorden – målt etter masse. Kalsium opptrer ikke i ren form naturlig, men finnes i kjemiske forbindelser, for eksempel som kalsiumkarbonat i mange bergarter og mineraler som kalkstein og marmor.

Anvendelse rediger

Kalsium i ren metallisk form har få eller ingen kommersielle bruksområder. Kalsium i form av kalk brukes i produksjon av sement og mørtel. Kalk brukes også til å redusere surheten i vann. I levende organismer er kalsium et viktig stoff for tenner og skjelett. En viktig kalsiumkilde for mennesker er melkeprodukter.

Se også rediger

Referanser rediger