Smeltevarme, spesifikk smeltevarme eller smelteentalpi angir den mengden energi som kreves per vektenhet for å omdanne et stoff fra fast fase til væskefase (smelting). Ved frysing avgis en motsvarende mengde med energi. SI-enheter for smeltevarme er kJ/kg eller kJ/mol.

Når et fast stoff tilføres energi, vil temperaturen i stoffet øke. Når smeltepunktet nås vil temperaturøkningen opphøre, og all tilført energi går til endring av fase fra faststoff til væske. Når alt stoffet har gått over til væskefase, vil temperaturøkningen fortsette.

Referanseverdier for noen vanlige stoffer rediger

I tabellen nedenfor er det oppgitt smeltevarme for noen vanlige stoffer.[1]

Stoffnavn Smeltepunkt (°C) Smeltevarme (kJ/mol)
Oksygengass -218 0,45
Hydrogenklorid -114 1,99
Karbontetraklorid -23 2,51
Vann 0 6,01
Natriumklorid 801 30,2


Referanser rediger

  1. ^ Zumdahl, Steven S., Chemical principles (1992), ISBN 0-669-27871-8

Se også rediger