Smelting eller smeltning betegner faseovergangen fra fast stoff til flytende (væske). De fleste kjente stoff kan opptre i tre faser, nemlig fast, flytende og gassfase. Smelting betegner altså overgangen mellom de første to fasene. Den motsatte prosessen kalles størkning eller frysing.