Frysing eller størkning betegner faseovergangen fra flytende (væske) til fast stoff. De fleste kjente stoff kan opptre i tre faser: fast, flytende og gassfase. Frysing eller størkning betegner altså overgangen mellom de første to fasene. Den motsatte prosessen kalles smelting.

Istapper. Is er frosset vann.

Frysepunkt rediger

Temperaturen der et rent stoff fryser kalles frysepunkt eller størkningspunkt. Normalt er dette lik smeltepunktet, men er vanskeligere å måle fordi mange stoffer kan underkjøles hvis betingelsene for krystallisering ikke er til stede. Frysepunktet til vann er for eksempel 0 °C, men uten frysekjerner kan en få underkjølt vann helt ned til −42 °C. Det motsatte er ikke tilfelle: is kan ikke varmes opp over smeltepunktet uten å smelte, gitt nok tid. Både frysepunkt og smeltepunkt er trykkavhengig, men i mindre grad enn kokepunkt.

Frysing av blandinger rediger

For en blanding av forskjellige stoffer vil typisk de ulike stoffene i blandingen ha ulike smeltepunkt. Dette utnyttes i fraksjonell størkning og andre teknikker for å skille stoffer fra hverandre eller øke renheten til et stoff.

Frysing som konservering rediger

Frysing er en vanlig metode for konservering av mat. Når vanninnholdet i maten fryser til is vil bakterievekst og kjemiske reaksjoner som fører til foråtning gå mye saktere.

Frysing av grunnen er en metode for å gjøre den vanntett og/eller sterkere, og kalles for grunnfrysing.

Eksterne lenker rediger

Faseoverganger i materie
Til
Fra
Faststoff Væske Gass Plasma
Faststoff Smelting Sublimasjon
Væske Frysing Fordampning
Gass Deposisjon Kondensasjon Ionisering
Plasma Plasma-rekombinasjon