Grunnfrysing

Grunnfrysing er en metode for å fryse grunnvann slik utgraving kan finne sted.[1] For å fryse ned grunnen brukes et frysemedium som kalsiumklorid, saltvann eller flytende nitrogen som pumpes gjennom rør i grunnen.[1]

HistorieRediger

Grunnfrysing fant ifølge en beretning fra 1895 første gang sted i 1862 i en gruvesjakt ved Swansea i South Wales[2], men prosessen var foreslått i Frankrike noen få år tidligere.[3] Den tyske ingeniøren Friedrich Hermann Poetsch tok patent på en metode for grunnfrysing i 1883.[2] Poetsch kalte metoden Gefrierverfahren[4] og den bestod av et kjølesystem med ammonium eller freon som kjølte ned kalsiumklorid som ble sirkulert i fryserør i grunnen.[3]

Metoden ble populær og i Tyskland, Frankrike, Polen, Nederland og Belgia ble det laget over 100 gruveganger med metoden.[5]

I 1962 begynte man i Frankrike å bruke flytende nitrogen direkte inn i fryserørene.[3] Metoden med flytende nitrogen var dyrere enn Poetsch prosessen.[3]

MetodeRediger

Grunnfrysing er en metode som utnytter at egenskapene i grunnen endrer seg når temperaturen synker under frysepunktet.[trenger referanse] Grunnen blir vanntett og styrken øker, slik at grunnen i seg selv er et konstruksjonselement.[trenger referanse] Metoden brukes normalt som en midlertidig støttekonstruksjon i kombinasjon med vanntetting, eller kun som en barriere mot vanngjennomstrømning.[trenger referanse]

ReferanserRediger

  1. ^ a b Gorse, Christopher A. (2012). «ground freezing». A dictionary of construction, surveying, and civil engineering. Oxford: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-175762-4. OCLC 841815221. 
  2. ^ a b Orth, Wolfgang (2018). «2.4 Bodenvereisung». I Witt, Karl Josef. Grundbau-Taschenbuch. Teil 2, Geotechnische Verfahren (8 utg.). Berlin: Wilhelm Ernst & Sohn. s. 299-373. ISBN 978-3-433-60728-2. OCLC 1028552418. 
  3. ^ a b c d Sanger, F. J.; Sayles, F. H. (1979). «Thermal and Rheological Computations for Artificially Frozen Ground Construction». I Jessberger, Hans L. Ground Freezing: Proceedings of the First International Symposium on Ground Freezing, held in Bochum, March 8-10, 1978. Developments in geotechnical engineering ; 26. Amsterdam, Oxford, New York: Elsevier Scientific Publishing Co. s. 311–385. ISBN 0444417826. 
  4. ^ Poetsch, Friedrich Hermann. (1887). Das Gefrierverfahren. Methode für schnelles, sicheres und lothrechtes abteufen von schächten im schwimmsande und überhaupt im wasserreichen gebirge für herstellung tiefgehender brückenpfeiler und für tunnelbauten im rolligen gebirge. Freiberg i. S.: Craz & Gerlach. 
  5. ^ Voncken, J. H. L.,. «Introduction—History of Coal Mining in South Limburg/Aachen Area/Campine Coalfield». Geology of coal deposits of South Limburg, the Netherlands : including adjacent German and Belgian areas. Cham. s. 1–24. ISBN 978-3-030-18286-1. OCLC 1097597598.