Aggregattilstand

Aggregattilstand er tilstander stoffer/materialer kan opptre i. De aggregattilstandene som forekommer hyppigst på jordkloden, er faststoff, flytende og gassform. Dessuten finnes mer eksotiske faser som plasma, superleder og flere. Stoffets aggregattilstand bestemmes av intensive termodynamiske variabler som trykk og temperatur.

Oversikt over aggregattilstander og faseoverganger.

Mange kjente stoffer kan eksistere i flere faser, og faseovergangen skjer ved at stoffet blir påført andre forhold for eksempel ved en endring av trykk eller temperatur. Et eksempel kan være vann som kan opptre som is, væske og damp. Dette tilsvarer henholdsvis fast, flytende/væske og gassform.

I en mikroskopisk beskrivelse svarer aggregattilstandende til forskjellige måter atomene eller molekylene er organisert på:

  • Faststoff – bestanddelene er fast bundet i en struktur.
  • Væske – bestanddelene er løst bundet til hverandre, de henger sammen men utgjør ingen fast struktur.
  • Gass – bestanddelene er ikke bundet til hverandre, men farer fritt.
  • Tettfase – et tett komprimert fluid (over kritisk tetthet) der det ikke er mulig å skille mellom væskefase og gassfase.
  • Plasma – en gass av ioniserte atomer/molekyler og frie elektroner.

Mer uvanlige aggregattilstander som er sjelden eller aldri opptrer på jorden inkluderer[1]:

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

  1. ^ J. Lloyd, J. Mitchinson – En ytterst interessant bok om alt du ikke vet – Font Forlag 2001
 Denne fysikkrelaterte artikkelen er foreløpig kort eller mangelfull, og du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.