Materie defineres som de aller minste og mest fundamentale enhetene som utforskes innen fysikken. Den materie vi normalt observerer består av atomer, som grupperes i kjemiske forbindelser, polymerer, legeringer, blandinger og rene grunnstoff.

Standardmodellens elementærpartikler

Materiens atomer består i sin tur av mindre partikler, elementærpartikler. Disse kan grupperes i:

Materie har masse. Albert Einstein viste at masse og energi er ekvivalente gjennom sin berømte formel E=mc², der E står for energi, m for masse, og for lysets hastighet i kvadrat. Masse har dessuten en innebygd attraherende fundamentalkraft, gravitasjonen.

Materia opptrår normalt i aggregattilstanden fast, flytende eller gassform. Under ekstrem temperatur- og/eller gravitasjonsforhold også som plasma, supervæske eller Bose-Einstein-kondensasjon.

Se også Rediger