Materiell[1] betyr i seg selv stofflig, legemlig; fysisk; sanselig; og konkret. I daglig bruk er det utstyr som er nødvendig for å utføre en viss virksomhet.

Materiell brukes noen ganger også om både fysiske gjenstander og en gruppe mennesker. Den vanlige betegnelsen på en tilsvarende gruppe mennesker, er personell, og personell kan brukes som en form for motsetning til materiell, også negasjonen immateriell benyttes til dette.

En slik gruppe fysiske gjenstander som kalles «materiell» er lokomotiver og vogner i jernbanedriften. «Jernbanemateriell» er derfor alltid lokomotiver og/eller jernbanevogner, og altså ikke andre typer materiell som man måtte bruke i jernbanedrift, jfr Togframføringsforskriften JD 340.[2]

Materiell er også en juridisk betegnelse på forhold som er det motsatte av prosessuell. Denne sondringen dreier seg om type tvistetemaer. De materielle tvistepunktene er særlig de forhold som noen krever fullbyrdelses- eller fastsettelsesdom for. De prosessuelle tvistepunktene er i hovedsak uenighet om saksbehandling og framgangsmåte hos en domstol eller annet tvisteløsningsorgan.

Referanser rediger

  1. ^ «materiell», Bokmålsordboka
  2. ^ Statens jernbanetilsyn: Togframføringsforskriften Forskrift 4. desember 2001 nr. 1335 om trafikkstyring og togframføring på statens jernbanenett og tilknyttede private spor (togframføringsforskriften), Kap.II JD340 Togframføring, generelle bestemmelser[død lenke]