Subatomær partikkel

partikkel mindre enn et atom

En subatomær partikkel er en partikkel som er mindre enn et atom; det kan dreie seg om en elementærpartikkel eller en sammensatt partikkel. Partikkelfysikk og kjernefysikk beskjeftiger seg med studiet av slike partikler.

Disse partiklene omfatter blant annet elektroner, fotoner, protoner og nøytroner (protoner og nøytroner er sammensatte partikler som består av kvarker)