En kjemisk serie er en gruppe grunnstoff med lignende kjemiske og fysiske egenskaper, og der visse egenskaper endrer seg systematisk gjennom serien.

Noen av seriene overlapper med enkeltgrupper i periodesystemet.

Kjemiske serier rediger