Lydens hastighet

(Omdirigert fra Lydfart)

Lydens hastighet er cirka 340 meter pr. sekund i luft.

Lyd er vibrasjoner som forplanter seg gjennom elastiske medier som en trykkbølge. Lydens hastighet handler om hvor langt en slik bølge kan nå i løpet av en viss tid. I tørr luft, ved 21 °C er lydhastigheten 344 meter pr. sekund, eller 1 238 km/t.

Lyd forplanter seg fortere i væsker og faste materialer enn i luft. Lyd forplanter seg mer enn fire ganger raskere i vann enn i luft. I ferskvann ved 25 °C er lydhastigheten 1 497 meter pr. sekund, eller 5 390 km/t. Gjennom stål forplanter lyden seg med en hastighet på om lag 5 100 meter pr. sekund eller 18 400 km/t. I helium ved 20 °C er lydhastigheten 927 meter pr. sekund, eller 3 334 km/t. Det forklarer fenomenet «heliumstemme». I hydrogen, som er den letteste av alle gasser, er lydhastigheten 1 270 meter pr. sekund, eller 4 570 km/t, ved 0 °C.

Se ogsåRediger