Åpne hovedmenyen

Kilometer per time (norsk forkortelse km/t, internasjonal forkortelse km/h) er en måleenhet for fart. De fleste land i verden baserer seg på denne enheten for å angi fart i f.eks. biler, mens enkelte land – bl.a. USA og Storbritannia – benytter enheten miles per time (forkortes mph eller mi/h).

I SI-systemet brukes m/s (meter per sekund). For å se hva km/t blir i m/s dividerer man distansen med 3,6. (Se artikkelen om Fart).

Selv om det i allment språkbruk er vanlig å betrakte fart og hastighet som synonyme begreper kan det i vitenskapelig sammenheng være en viktig forskjell mellom de to. Da er som regel fart en skalar mens hastighet er en vektorstørrelse (noen ganger omvendt).

Eksterne lenkerRediger