Kilometer per time

(Omdirigert fra Km/t)

Kilometer pr. time (norsk forkortelse km/t, internasjonal forkortelse km/h) er en måleenhet for fart. De fleste land i verden baserer seg på km/t for å angi fartsgrenser for kjøretøy, mens USA, Storbritannia, Myanmar og en del karibiske land bruker enheten engelske mil pr. time (forkortes mph eller mi/h).

Trafikkskilt som viser at fartsgrenser i Irland er angitt i kilometer pr. time.

I SI brukes meter pr. sekund (m/s). For å regne om fra kilometer pr. time (km/t) til meter pr. sekund (m/s) dividerer man farten med 3,6 (se artikkelen om fart).

Selv om det i allment språkbruk er vanlig å betrakte fart og hastighet som synonyme begreper, er det i vitenskapelig sammenheng en viktig forskjell mellom de to. Som regel betraktes fart som en skalar og hastighet som en vektorstørrelse, men noen forfattere bruker begrepene omvendt.

BilderRediger

Se ogsåRediger

Eksterne lenkerRediger