Kilometer per time

(Omdirigert fra «Km/t»)

Kilometer per time (norsk forkortelse km/t, internasjonal forkortelse km/h) er en måleenhet for fart. De fleste land i verden baserer seg på km/t for å angi fartsgrenser for kjøretøy, mens USA, Storbritannia, Myanmar og en del karibiske land bruker enheten engelske mil per time (forkortes mph eller mi/h).

Trafikkskilt som viser at fartsgrenser i Irland er angitt i kilometer per time.

I SI brukes meter per sekund (m/s). For å regne om fra kilometer per time (km/t) til meter per sekund (m/s) dividerer man farten med 3,6 (se artikkelen om fart).

Selv om det i allment språkbruk er vanlig å betrakte fart og hastighet som synonyme begreper, er det i vitenskapelig sammenheng en viktig forskjell mellom de to. Som regel betraktes fart som en skalar og hastighet som en vektorstørrelse, men noen forfattere bruker begrepene omvendt.

Bilder

rediger

Se også

rediger

Eksterne lenker

rediger