Elektrisk konduktivitet

(Omdirigert fra Elektrisk ledningsevne)

Elektrisk konduktivitet, spesifikk ledningsevne eller spesifikk konduktans er et mål på et stoffs evne til å lede elektrisk strøm. Det er den inverse verdien av et stoffs resistivitet. Målet for elektrisk konduktivitet σ (den greske bokstaven sigma) er siemens per meter, oppkalt etter den tyske ingeniøren Werner von Siemens, grunnleggeren av bedriften Siemens.

Konduktansen (ledeevnen) G for en komponent er definert som den inverse verdien av den ohmske motstanden R til komponenten,

med dimensjon S, siemens. R er gitt i Ω.

Er materialet benyttet i en elektrisk leder med lengde l og tverrsnitt A, har lederen derfor en konduktans

med dimensjonen S/m, der arealet A og lengden l angis i m2 og m

hvor den elektriske konduktiviteten σ er gitt ved resistiviteten som

med dimensjonen S/m

Under resistivitet finnes en tabell over resistivitetene for forskjellige stoffer. Ved å invertere disse verdiene finnes de tilsvarende konduktivitetene.

I praksis blir elektrisk konduktivitet oppgitt i S/cm eller mS/cm.