Kelvin

SI-grunnenhet for temperatur
Ambox outdated serious.svg
Trenger oppdatering: Ny definisjon fra 20. mai 2019. Artikkelen er ikke oppdatert med ny utvikling eller ny informasjon.
Du kan hjelpe Wikipedia med å oppdatere den.

Kelvin er den grunnleggende SI-enheten for måling av temperatur, og er en av de syv grunnenhetene i SI-systemet. Symbolet for kelvin er K.

Termometer kalibrert i både kelvin og grader celsius.

Den gjeldende definisjonen stammer fra en resolusjon av generalkonferansen for mål og vekt 1967/68:[1]

Kelvin, den termodynamiske temperaturenheten, er 1/273,16 av den termodynamiske temperaturen til vannets trippelpunkt.

Skalaen er dermed definert ut fra det absolutte nullpunkt, slik at null kelvin tilsvarer denne temperaturen. Brøken 1/273,16 er valgt slik at skalaen blir parallell med celsiusskalaen, en temperaturdifferanse på 1 ℃ tilsvarer derfor en differanse på 1 K.

Siden 1968 er symbolet for enheten kelvin alltid K. Det benyttes ikke gradsymbol (°) som for celsius- og fahrenheitskalaen. Som for andre symboler brukes et lite mellomrom mellom størrelse (grunntall) og enhet, som for eksempel 280 K.

Skalaen er oppkalt etter den britiske fysikeren og ingeniøren William Thomson Kelvin (1824-1907).

Temperatur i kelvin kalles også «absolutt temperatur». I det engelske målesystemet benyttes Rankine (°R) som måleenhet for absolutt temperatur.

Omregningstabell mellom de forskjellige enheteneRediger

Temperaturomregningsformler
Omregning fra til Formel
celsius fahrenheit °F = (℃ × 9/5) + 32
fahrenheit celsius ℃ = (°F − 32) × 5/9
celsius kelvin K = ℃ + 273,15
kelvin celsius ℃ = K − 273,15
fahrenheit kelvin K = (°F + 459,67) × 5/9
kelvin fahrenheit °F = (K × 9/5) − 459,67

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger