Duggpunktet eller doggpunktet til en luftpakke er temperaturen luften må avkjøles til, ved konstant lufttrykk, for at vanndamp skal kondensere til vann, ofte kalt dugg. Når duggpunkttemperaturen kommer under 0 °C kalles det rimpunktet siden vanndamp ikke lenger vil danne dugg, men rim eller rimfrost ved deposisjon.

Dugg på et spindelvev

Luften kan inneholde mer vanndamp når temperaturen øker. Vanndampens likevektspartialtrykk øker med økende temperatur og dermed kan mer vann fordampe. Luften har ingenting å si for fordampingsprosessen, og selv om vanndampen var den eneste gassen til stede ville den ha kondensert.

Duggpunktet er knyttet til relativ fukt. Høy relativ fukt indikerer at duggpunktet er nærmere lufttemperaturen. Hvis den relative fukten er 100 %, vil duggpunkttemperaturen og lufttemperaturen være like. Hvis man har et konstant duggpunkt vil den relative fukten minke når lufttemperaturen øker. Dette er årsaken til at tropisk klima kan ha lav relativ fukt og likevel kjennes ubehagelig.

Man pleier å føle ubehag ved høye duggpunkt. I Vest-Agder kaller man dette for «joglefall» (doggfall) som varer til det meste av fuktoverskuddet er blitt til duggdråper. De som er vant med kontinentalklima, begynner å få det ubehagelig når duggpunktet kommer opp mellom 15 og 20 °C.

Beregning av duggpunkt

rediger
 
Duggpunktet for en temperatur 80 °C (rød) finnes fra kurven for metningstrykket å være 60 °C (blå).

Betegner man metningstrykket til vanndampen som   når den har absolutt temperatur  , er duggpunktstemperaturen   definert som

 

der   er dens partialtrykk.[1] Da dette kan uttrykket ved den relative fuktighet   som  , kan duggpunktstemperaturen finnes fra ligningen

 .

Løsningen vil avhenge av hvilken formel man benytter for metningstrykket  .

 
Duggpunkt som funksjon av temperatur og relativ fuktighet.

En av de enkleste formlene man kan benytte, er August-formelen. Den gir metningstrykket som

 

hvor p0 og B  antas å være konstanter. Duggpunkts-temperaturen kan da bestemmes ut fra relativ fuktighet og temperaturen til vanndampen ved ligningen

 

Hvis man betrakter denne formelen for temperaturer mellom 0 °C og 40 °C, vil de absolutte temperaturene T  og TD variere forholdsvis lite, og B = 5180 K. I dette temperaturintervallet har man da med ganske god nøyaktighet at duggpunktstemperaturen varierer lineært med temperaturen til luften for en gitt, relativ fuktighet. Dette er også i overensstemmelse med observasjoner som figuren til høyre viser.

Samme konklusjon følger også fra den mer presise Magnus-formelen.[2] Som en tommelfingerregel finner man da at ved høy fuktighet vil en forandring på 1 °C i duggpunktet relativt til lufttemperaturen medføre omtrent en forandring på 5 % i den relative fuktigheten.

Referanser

rediger
  1. ^ Ø.G. Grøn, Termodynamikk for høgskole og universitet, Cappelen Damm, Oslo (2015). ISBN 978-8202420529.
  2. ^ M.G. Lawrence, The Relationship between Relative Humidity and the Dewpoint Temperature in Moist Air, Bulletin of the American Meteorological Society 86, 225-233 (2005).

Litteratur

rediger
  • R. Müller, Thermodynamik: Vom Tautropfen zum Solarkraftwerk, Walter de Gruyther GmbH, Berlin (2014). ISBN 978-3-11-030198-4.

Eksterne lenker

rediger