Luftpakke

En luftpakke blir i meteorologien definert som en klump med luft i atmosfæren. Størrelsen på luftpakken avhenger av hvilken skala man ser på. Meteorologer studerer bevegelsene til luftpakker og endringer som skjer i dem i forbindelse med værvarsling.

En kan tenke seg en luftpakke som en eske fylt med luft som har tenkte vegger, bunn og lokk. En luftpakke har visse egenskaper, varme og fukt er blant de viktigste. Dersom pakken får tilført varme, blir pakken varmere enn omgivelsene og vil stige. På samme måte vil pakken synke om den blir kaldere enn omgivelsene. Blir ikke pakken påvirket av omgivelsene, skjer det heller ingen endringer med pakken.