Finn Fra Formel
Fahrenheit Rankine °F = °R − 459,67
Rankine Fahrenheit °R = °F + 459,67
kelvin Rankine K = °R ÷ 1,8
Rankine kelvin °R = K × 1,8
Celsius Rankine °C = (°R ÷ 1,8) – 273,15
Rankine Celsius °R = (°C + 273,15) × 1,8
For temperatur-intervaller ,
1 °F = 1 °R
og
1 kelvin = 1,8 °R

Rankine er en enhet for termodynamisk temperatur, oppkalt etter den skotske ingeniøren og fysikeren William John Macquorn Rankine. Han framsatte skalaen i 1859.

Rankine-skalaen har samme enhetsstørrelse som fahrenheitskalaen, slik at en temperaturdifferanse på 1 °R tilsvarer en differanse på 1 °F. 0 °R tilsvarer det absolutte nullpunkt. kelvin-skalaen oppfyller den samme rollen i SI-systemet, hvor temperaturdifferanser i celsius og kelvin er like store, og 0 K er det absolutte nullpunktet.

Rankine er en utbredt enhet for temperatur i engelsk litteratur og er ofte den foretrukne måleenhet blant amerikanske og engelske vitenskapsmenn. Sammenblanding mellom, og feil bruk av rankine, fahrenheit, celsius og kelvin er en evig kilde til regnefeil blant så vel professorer som studenter.

Omregningstabell mellom de forskjellige enhetene

rediger