Bjoneroa
Bjoneroa fra Randsfjorden.jpg
Bjoneroa sett fra Randsfjorden

Bjoneroa
60°31′00″N 10°16′00″Ø

Bjoneroa er ei bygd på vestsiden av Randsfjorden i Gran kommune i Innlandet fylke. Betegnelsen Bjoneroa gjelder for hele området i Gran kommune som ligger vest for Randsfjorden. Tettbebyggelsen Bjoneroa ligger der Bjonevassdraget renner ut i Randsfjorden, nær grensen til Søndre Land kommune og har rundt 500 innbyggere inklusive omlandet.

Sentrum ligger hvor riksvei 245 møter fylkesvegen over til Ådal. Her ligger Sørum kirke, Bjoneroa skole, kulturbygg, Joker Bjoneroa, kiosk, bensinstasjon, brannstasjon og eldresenter. I kulturbygget er det tilgang til svømmebasseng.

NæringslivRediger

Bjoneroa har tradisjoner med landbruk og skogbruk, men nå er størsteparten av innbyggerne pendlere til nabokommunene Jevnaker og Ringerike eller med Norges eneste helårlige innlandsferje i drift over Randsfjorden mellom Tangen og Horn med forbindelse til Brandbu, Jaren og Gran. Det lokale næringslivet består av trevarehandel og mølle, i tillegg til sesongbetont turisme. Disse næringsveiene sysselsetter bare en liten del av befolkningen. I tillegg er de som enda jobber innad i bygda, sysselsatt innen offentlig sektor på skole og sykehjem.

Takket være innsats fra de lokale er Bjoneroa i stand til å holde to dagligvarebutikker i drift.

GeografiRediger

Landskapet består hovedsakelig av bratte og skogkledde åser. Disse flater ut til et platå på ca. 400 moh. Her finnes et større antall innsjøer som utgjør området Fjorda. Befolkningen bor hovedsakelig langs Randsfjorden hvor de beste mulighetene for landbruk er, men noen driver også landbruk/skogbruk oppe på Bjonskogen/Fjorda.

Eksterne lenkerRediger