Skjærdalselva

elv i Holleia

Skjærdalselva eller Skjerva er ei lita elv i Ringerike kommune, Viken, som drenerer til Tyrifjorden via Skjærdalsvassdraget ved SkjærdalTyristrand. Elva dannes av småelvene Vælerelva (fra Væleren), Skjærsjøelva (fra Skjærsjøen) og Aklangselva (fra Aklangen), som alle drenerer fra Holleia.

Skjærdalselva
Skjerva
LandNorges flagg Norge
FylkerViken
KommuneRingerike
Nedbørfelt81 km²
Middelvannføring0,6 /s
StartGunhildtjern i Langdalen
MunningTyrifjorden ved Skjærdalen
  – Høyde63 moh.
SideelverVælerelva, Skjærsjøelva, Aklangselva

Det er registrert en relativt god bestand av elvemusling (Margaritafera margaritafera) i vassdraget.[1] Arten er fredet og står oppført på Norsk rødliste for arter. Det er også kjent at tyrifjordørreten (Salmo trutta lacustris) kan ha gytevandring opp i elva når vannføringen er stor nok.

Referanser rediger