Tyrifjordørret

Tyrifjordørret (også kalt randselvørret og bergsjøørret av noen) er en storørret (Salmo trutta lacustris) som lever i Tyrifjorden, der det finnes to stammer av den. Dette er typisk ørret som vokser seg særlig stor og som lever av en fiskediett (sik, krøkle og røye) og har gytevandring (går opp i elvene for å gyte).

De to stammene av tyrifjordørret består av en som gyter oppstrøms oppunder Viulfossen i Randselva i Ringerike (såkalt randselvørret) og en som gyter nedstrøms ved Bergsjøen øverst i Drammenselva (såkalt bergsjøørret), ei stille mellom Vikersund og Geithus i Modum. Storørreten som gyter ved Vikersund kalles også nedstrømsgytende tyrifjordørret. Den blir typisk 1-5 kg tung. For å nå opp til gyteplassene i Randselva må fisken først vandre opp Storelva til Hønefossen, og derfra videre opp Randselva mot gyteplassene oppunder Viulfossen. Denne storørreten blir typisk 2-12 kg tung. I Randselva er det tatt fisk på 12,7 kg på stang, men under stamfisket i elva er det tatt opp fisk på mer enn 16 kg.

Stammen av storørret i Tyrifjorden ble betydelig redusert i perioden 1950-1980, helst på grunn av forurensning, tekniske inngrep og intensivt garnfiske. Siden har stammen stabilisert seg, men uten at den har økt i særlig grad. Tyrifjordørreten er en populær fisk blant sportsfiskere, som i fjorden gjerne dorger etter den. Hvert år tas det trolig cirka 50-100 storørret der.

Se ogsåRediger

Eksterne lenkerRediger