Væleren

innsjø på Holleia i Ringerike kommune

Væleren er et innsjø på Holleia, et åsdrag nordvest for Tyrifjorden. Vannet ligger i Ringerike kommune i Buskerud. Det er drikkevannskilde for Tyristrand. Vannet viktigste tilsig er Svartvannselva, som kommer fra Svartvann og renner inn i Væleren fra nord. I dette området ligger også bygdeborgen Tjuenbor'n, som er datert til jernalderen. Like ved ligger også blant annet Grytingen og Ullerentjern Innsjøen har avløp til Vælerelva, som siden renner sammen med Skjærsjøelva og Aklangselva og danner Skjærdalselva. Skjærdalsvassdraget drenerer til Tyrifjorden ved Skjærdalen.

Væleren
LandNorge
FylkeBuskerud
KommuneRingerike
Areal 3,2648 km²[1]
Høyde 209 moh.[1]
Nedbørfelt 37,08 km²[1]
VassdragSkjærdalsvassdraget
TilløpSvartvannselva
UtløpVælerelva
Posisjon
UTM-koord.32V 557447 6663300
Kart
Væleren
60°06′10″N 10°01′59″Ø

Væleren har flere øyer. De største er, fra nord mot sør, Geitøya, Flatøya, Lomøya og Høgøya.

Væleren biotopvernområde rediger

Væleren biotopvernområde (106 daa, hvorav cirka 16 daa landareal)[2] ble fastsatt ved kgl. res. 22. juni 2018 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 38 og § 62. Fremmet av Klima- og miljødepartementet.[3] Området inngår i Tyrifjorden våtmarkssystem IBA.[3]

Biotopvernområdet dekker holmene Geitøya, Flatøya, Lomøya med Nordre, Midtre og Søndre Lomøyskjæret, Smalskjæret og Gåseskjæret i Væleren og en sone på 50 m rundt hver holme. Sør for Søndre Lomøyskjæret, mot Høgøya, går grensen for verneområdet midt i sundet. Vest for Gåseskjæret, mot fastlandet, går grensen for verneområdet midt i sundet.[3]

Se også rediger

Referanser rediger

  1. ^ a b c «NVE Atlas». Vassdrag – Innsjødatabase. Norges vassdrags- og energidirektorat. Besøkt 17. september 2018
  2. ^ Klima- og miljødepartementet (2018) Kart over Væleren biotopvernområde. Klima- og miljødepartementet, juni 2018
  3. ^ a b c Forskrift om vern av Væleren biotopvernområde, Ringerike kommune, Buskerud fylke. Klima- og miljødepartementet, 22. juni 2018