Surnadalsøra

bygd i Surnadal kommune

Surnadalsøra er et tettsted i Surnadal kommune på Nordmøre i Møre og Romsdal, ved utløpet av elva Surna.

Surnadalsøra

Statistisk sentralbyrå definerer Skei og Surnadalsøra som ett sammenhengende tettsted som pr. 1. januar 2006 hadde 2.256 innbyggere. Skei/Surnadalsøra og Glærem er de eneste tettstedene i Surnadal kommune.

Fram til om lag 1970 var Surnadalsøra Surnadals kommunesenter og distriktetes handelssentrum og «havneby» med et tydelig bymessig preg. Stedet var viktig som gjennomfartsåre for reisende, utskipningshavn og handelssted. I dag er dette et bygningsmiljø hvor først og fremst trehusene fra tidlig på 1900-tallet gjør seg gjeldende. Plassmangel gjorde at ekspansjon og nybygging som ble nødvendig etter andre verdenskrig skjedde på Skei. Samtidig skjedde en generell overgang i samfunnet fra båttransport til transport på landeveien, noe som også talte for videre utbygging på Skei.