Hamnesfjorden

fjord i Surnadal kommune

Hamnesfjorden er en fjordarm av Breifjorden i Surnadal kommune på Nordmøre. Fjorden har innløp mellom Bergesvika i vest og Kjergroneset i øst og strekker seg 9 kilometer nordøstover til bygda Bøverfjorden i bunnen av fjorden. De to smale moreneryggene, Solemsøya og Snekkvikneset, stikker halvveis ut i fjorden på nordsiden med 2 km avstand.[1] Den ene moreneryggen går over i en øy, Solemsøya. Moreneryggene er løsmasse (sand, stein og grus) og har trolig blitt avsatt av en dalbre som har ligget an mot det som nå er bunnen av fjorden. Mellom moreneryggene er fjorden grunn med bare 20 m dyp, mens den innenfor den innerste ryggen er over 100 m på det dypeste.[2] Berggrunnen i området er hovedsakelig granitt. Rett nord for Hamnesfjorden, ved Åsskard (Åsgård) på eidet mot Åsskardfjorden ligger to morener på land med noen hundre meter avstand og de stikker 30–50 m over dalbunnen, og er trolig dannet samtidig med morenene i Hamnesfjorden.[3] Ifølge Amund Helland ble fjorden tidligere kalt Bøverfjord eller Bifrafjǫrđr etter elven Bøvra (tidligere Bifr) som løper ut innerst i fjorden.[4] Strandstedet Bøverfjorden eller Bæverfjord ligger ved elvemunningen innerst i fjorden.

Fylkesvei 65 går langs nordsiden av fjorden og her ligger flere små bruk, mens sørsiden er mindre bebygd. Hamnesfjorden fryser lett til om vinteren og sjøveien var sperret. Da veien over til Øye i Surnadal var ferdig ble området etterhvert (1965) overført til Surnadal kommune og prestegjeld.[5]

I 2003 fikk fjorden status som Nasjonal laksefjord i forbindelse med at Surna ble nasjonal lakselv.[6]

Referanser Rediger

  1. ^ Hamnesfjorden på Norgeskart.no fra Statens kartverk
  2. ^ Holtedahl, Olaf (1953). Norges geologi. 2. Oslo: Aschehoug. 
  3. ^ Helland, Amund (1911). Norges land og folk : topografisk-statistisk beskrevet : topografisk-statistisk beskrivelse over. 15 D. 1 : Romsdals Amt Den almindelige del. Kristiania: Aschehoug. 
  4. ^ Helland, Amund (1911). Norges land og folk : topografisk-statistisk beskrevet : topografisk-statistisk beskrivelse over. 15 D. 2 : Romsdals Amt Byerne og herrederne. Kristiania: Aschehoug. 
  5. ^ Torvik, Arne (2000). Om samferdsel i Møre og Romsdal : Møre og Romsdal fylkesbåtar 1920-1995. D. 2 : Samfunn og ferdsel. Molde: Møre og Romsdal fylkesbåtar. ISBN 8279550208. 
  6. ^ «Nasjonale laksevassdrag og - fjorder». Miljødirektoratet. Arkivert fra originalen 13. april 2016. Besøkt 18. oktober 2016.