Reddal

bosetning i Grimstad kommune

Reddal er en bygd vest i Grimstad kommune i Aust-Agder. Bygden ligger ca. 10 kilometer fra Grimstad sentrum. Det bor 317 mennesker i bygda (SSB 2022). Reddal er kjent for sitt gode vekstvilkår for jordbruket, og omfattende produksjon av tidligpoteter og bær. Bygda har eget potetpakkeri. Det er også et stort sandtak i bygda (Reddal sand). Nye tilleggsnæringer til landbruket er også voksende i bygda, som Snefrids hus og Reddal Ressursgård.

Reddal med Einerfjellet øverst til venstre.

Reddalsvannet er et naturreservat som er vernet på grunn av den store fuglebestanden. Vannet ble tappet ned til havnivå i 1877 for å gi plass til mer dyrkningsjord. Kanalen som ble laget, Reddalskanalen, gir vannet forbindelse med sjøen.

Bygda er også kjent for Lundesanden, som er en sandstrand i vestenden av Syndle.