Åpne hovedmenyen
Trysfjorden mot sør. Gården Holmen fremst i bildet. Trollneset og Skarpeid bru midt på bildet.

Trysfjorden er en 6 km lang fjord som ligger i Søgne, Vest-Agder. Fjorden ligger nordøst for Ålo, vest for Trysnes.[1]

Fra 1770-årene fram til 1923 måtte veifarende langs Sørlandske hovedvei krysse fjorden med kabelferge mellom Holmen og Ospedalen. I dag er E39 lagt om Try helt i bunnen av fjorden. En annen ferge fraktet reisende over sundet mellom Sønninga ved Skarpeid og Røsstadneset. Denne ferga ble i 1963 avløst av Skarpeid bro. Fra Skarpeid strekker det sterkt kuperte Trolleneset seg nordover. Øst for Trollneset ligger Søylekilen og Neverkilen. Trysfjorden har flere øyer og holmer. I Røsstadkilen ligger Storholmen, Notholmen, Urholmen og St. Helena. Innenfor Holmen ligger Skottholmen og i Søylekilen ligger Knibeholmen. Mellom tettstedene Lastad og Trysnes ligger Lastadholmen som i de siste årene har hatt Sørlandets største ternekoloni.

Trysfjorden er en terskelfjord. På innsiden av den 11 meter dype terskelen er den forholdsvis dyp – store deler av fjorden er rundt 70 meter dyp, på det dypeste er den 85 meter. I slammet på bunnen har forskere funnet krepsdyr som de mener er stedegne for fjorden.

ReferanserRediger