Kampåa
LandNorge Norge
FylkerViken
KommunerNes
Lengde20 km 
Nedbørfelt88.1[1] km² 
StartUtsjøen
  – Høyde268.5 moh.
  – Koord.   60°19′29″N 11°24′13″Ø
MunningUåa
  – Høyde120 moh.
  – Koord.   60°10′58″N 11°29′08″ØKoordinater: 60°10′58″N 11°29′08″Ø

Kampåa er en elv i Eidsvoll og Nes kommuner i Viken fylke. Elven renner ut fra Utsjøen, først rolig gjennom barskog på sparsomme morenemasser over berggrunn av prekambrisk gneis. Dette gjør elva sårbar for forsuring. Vannføringen reguleres i Utsjøen, og nedstrøms ved Kvernhaugen mølle, Mobæk mølle og Eggum mølle. Det er kun ved Mobæk det er en viss form for drift.

Fra utløpet og ned til Hofossen danner elva grense mellom Eidsvoll og Nes kommuner. Her har elva en god bestand av bever.[2]

Fra Hofossen fortsetter elva i Nes kommune sørover gjennom Netsjøen, og ved Kampåa sag når elva ned til den marine grense. Herfra renner elva over elveslette med jordbrukslandskap, og i denne delen av elva er det påvist forurensing fra kloakk, selv om det foretas sanering av private avløp. Her er den økologiske tilstanden derfor moderat, i motsetning til den øvre delen der tilstanden er god.[2]

Elva har en god bestand av ørret samt noe abbor, karuss og ørekyt. Det finnes forekomster av elvemusling. [2]

Kampåa renner sammen med Uåa ved Skålerud to kilometer nord for utløpet i Glomma ved Unes.

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

  1. ^ «NVE Atlas». Regine-enhet. Norges vassdrags- og energidirektorat. Besøkt 22. februar 2015
  2. ^ a b c «Økologisk tilstand i Kampåa, Nes kommune» (PDF). Norsk institutt for vannforskning. Besøkt 28. desember 2015.