Liste over elver i Akershus

Wikimedia-listeartikkel

Dette er ei liste over elver i Akershus fylke.

Glomma renner ut i Øyeren
Nitelva ved Nittedal

Elver og vassdrag i Akershus

rediger

Akershus suverent største elv er Glomma, som renner midt gjennom fylket fra fylkesgrensa mot Innlandet i nordøst til Øyeren i sør. Til Glomma og Øyeren renner også en rekke større og mindre sideelver, som til sammen drenerer store deler av det sentrale Akershus. Den største av disse er Mjøsas utløpselv Vorma med sideelva Andelva, og Nitelva, som munner ut i Øyeren ved Lillestrøm.

Sørøst for Glomma ligger den nordlige delen av Haldenvassdraget, som munner ut i Iddefjorden ved Halden i Østfold. Langs svenskegrensa ligger Mangenvassdraget og flere mindre elver, som alle renner inn i Sverige og videre til Vänern og Göta älv. I de vestlige delene av fylket, Asker / Bærum og Follo, finnes mange mindre elver som alle munner ut i Oslofjorden.

Liste over elver

rediger
 
Glomma ved Funnefoss kraftverk.

Hver linje inneholder elvas navn og hvor den munner ut. Sideelver er innrykket i forhold til hovedelva. Sideelver er listet i den rekkefølge de munner ut i hovedelva, regnet fra munningen til kilden. Lista er begrenset til elver med nedbørfelt over 20 km² eller middelvannføring over 1,00 m³/s.

Glomma

rediger

Elver i Follo med utløp til Oslofjorden

rediger
 
Rønneelva ved Sandvika

Elver på vestsiden av Oslofjorden

rediger
 
Åroselva på Hurumlandet

Haldenvassdraget

rediger
 
Lierelva i Aurskog-Høland

Elver som renner inn i Sverige

rediger

Tabell

rediger

(Tabellen er ufullstendig)

Navn Lengde km Nedslagsfelt Beliggenhet Bemerkning
Agnorbekken 7 Nesodden Delvis grense mot Frogn
Andelva 15 710,5 Eidsvoll Fuglelivsfredning
Askerelva 8,3 37,6 Asker Inkl. strekning i Bondivannet
Aursetelva 5 Aurskog-Høland
Børta 2,5 Aurskog-Høland
Børterelva 6,6 68,36 Enebakk
Dysta 8 39,43 Nes Grense mot Sør-Odal (Innlandet)
Eidsbekken 0,66 17,87 Bjørkelangen
Fjellhammarelva 2,5 93,1 Lørenskog (Uten Sagelva)
Fossåa 5 130,85 Lillestrøm
Gjermåa 25 151,9 Nittedal, Nannestad, Gjerdrum, Lillestrøm
Gjersjøelva 2,6 84,85 Nordre Follo Delvis grense mot Oslo
Gjødingelva 7,8 143,89 Hurdal
Glomma 604 41697 Nes, Lillestrøm, Rælingen, Enebakk 45 km i Akershus
Gørrelva 1,8 47,28 Lierfoss
Hafsteinelva 17,4 67,53 Aurskog-Høland
Hakadalselva - - Nittedal Nordre del av Nitelva, s.d.
Haveråa 1,95 76,78 Aurskog-Høland, Eidskog
Hegga (Røyken) 16 35,23 Asker
Hemneselva 2,35 Aurskog-Høland
Hølandselva 16 812,21 Aurskog-Høland
Høverelva 15 107,74 Hurdal Nedre del kalles også Hurdalselva
Isielva 13 69,71 Bærum Delvis Hole, Buskerud, 5,5 km i Akershus
Julsrudåa 4,2 30,32 Eidsvoll
Jøndalsåa 4,6 Eidsvoll Fuglelivsfredning
Kampåa 20 88,1 Nes
Kråkstadelva 11 50,17 Nordre Follo, Ås Delvis Indre Østfold (Østfold) 9 km i Akershus
Leira 100 615 Romerike
Lierelva 16,5 225,5 Aurskog-Høland
Lomma 18 109,25 Bærum
Losbyelva 8 Lørenskog
Lysakerelva 7,4 177 Bærum, Oslo Grenseelv
Mjerma 8 264,91 Aurskog-Høland
Neselva 8 18,7 Asker
Nessa 8 Eidsvoll Fuglelivsfredning
Nitelva 37 486,01 Nittedal, Lillestrøm, Rælingen Sørumsneset naturreservat
Risa 14,5 77,63 Ullensaker, Eidsvoll
Riserelva 4,2 Aurskog
Rotua 8 67 Nannestad
Rømua 30 211 Ullensaker, Nes, Lillestrøm
Rønneelva 0,4 Sandvika
Sagelva 3 109 Lillestrøm
Sagstuåa 13 84,91 Nes
Sandvikselva 4,5 225 Bærum Deler av nedbørsfeltet ligger i Buskerud
Setta 15,5 56,84 Aurskog-Høland
Steinsjøelva 6,3 Hurdal
Såna 6,1 139,4 Vestby Også kalt Hølenselva
Ua 13,5 194,9 Nes
Verkenselva 5,0 Asker
Vorma 33 17 412 Eidsvoll, Nes
Øverlandselva 17,1 30,41 Bærum
Årungselva 2,5 51,76 Ås

Se også

rediger

Eksterne lenker

rediger
Autoritetsdata