Varntresk

bygd i Hattfjelldal komune

Varntresk er et grendesamfunn på østsiden av Røssvatn i Hattfjelldal kommune, med ca. 60 innbyggere (2007). Navnet Varntresk antas[av hvem?] å være sørsamisk og bety bløtt fjellandskap.[omstridt ] Funn i forbindelse med regulering av Røsvatnet på slutten av 1950-tallet viser at området har vært i bruk helt tilbake til yngre steinalder. Hovednæringsvei er landbruk.

Grenda har egen kirke innvidd i 1986 til grendas markering av 250-årsjbileet for fast bosetting og et eget oppvekstsenter, kombinert barnehage og 1-8-skole som ble tatt i bruk i 1991 med, i dag, totalt 16 barn. Varntresk rommer eget grendemuseum Kolbeintunet som eies og drives av Varntresk Grendelag (grunnlagt 14. desember 1980) som er en organisasjon som organiserer alle innbyggere i grenda og også andre f.eks. fritidsboende etter søknad. Grendelaget har vært og er primus motor bak kulturaktivitetene i grenda. Varntresk har også en meget aktiv sanitetsforening.

Varntresk er særlig kjent for det storslagne landskap grenda ligger i, ved Røsvatn (Norges nest største innsjø) med utsyn til Okstindan (Nord-Norges høyeste fjell) og Røssvassholmen (Norges nest største ferskvannsøy).

Ett av flere særtrekk er prosentandel innflyttere og nyetableringer hvor Sæterstad Gård (gardsmatprodksjon og to ganger blitt «Årets rakfiskfavoritt» i lokalmesterskap) samt Varntresk Keramikk er de mest kjente.

Varntresk har også en egen skole, på Varntresk oppvekstsenter går det tolv elever, og i barnehagen går det fire barn.